Notes legals

Drets d'autor

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de l'Institut de Recerca en Enginyeria Informàtica (IRI), o bé IRI està degudament autoritzat per utilitzar-los. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, requereix el consentiment exprés i per escrit de l'IRI.

Avís legal sobre protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides per mitjà dels formularis d'aquest web seran tractades de forma confidencial. Quedaran incorporades als fitxers de l'IRI per dur a terme una gestió correcta i respondre les consultes o suggeriments que proposeu en els formularis.


En compliment del deure d`informació contemplat en l`article 10 de la vigent Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web, des d`on pot descarregar diferents aplicacions, és IRI, with NIF B61524245, C/Baldiri Reixac,4 . 08028 Barcelona (Catalonia).

Tanmateix, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·ació i oposició mitjançant el formulari de contacte.

You are here Home